wypadki na drodze

Bezpieczeństwo na drodze to sprawa, która dotyczy każdego kierowcy. Choć żadna podróż nie jest zupełnie pozbawiona ryzyka, istnieją konkretne kroki, które możemy podjąć, aby minimalizować zagrożenie wypadkami drogowymi. Wprowadzenie kilku prostych nawyków może znacząco zwiększyć nasze bezpieczeństwo oraz innych użytkowników dróg. Oto kilka kluczowych zasad, których warto przestrzegać:

 

1. Skup się na drodze

Podczas jazdy należy skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu pojazdu. Oznacza to unikanie wszelkich czynności, które mogą odwrócić uwagę od drogi, takich jak korzystanie z telefonu komórkowego, jedzenie czy przeglądanie mapy. Nawet krótka chwila nieuwagi może prowadzić do poważnego wypadku.

Rozproszenie uwagi stanowi poważny problem bezpieczeństwa na drogach: w 2019 roku odnotowano 2 563 wypadki drogowe, gdzie jako czynnik przyczyniający się do zdarzenia wskazano „rozproszenie uwagi wewnątrz pojazdu” – spośród tych wypadków aż 65 zakończyło się śmiertelnie. Te informacje pochodzą z raportu opracowanego przez Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), co podkreśla pilną potrzebę skupienia i uwagi kierowców podczas prowadzenia pojazdu, gdyż nawet chwilowy brak skupienia może mieć tragiczne konsekwencje na drodze.

 

2. Przestrzegaj ograniczeń prędkości

Przekraczanie dozwolonej prędkości to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Dlatego ważne jest, aby zawsze przestrzegać ograniczeń prędkości na drodze. Pamiętaj, że ograniczenia te są ustalane w oparciu o warunki drogowe oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Dane statystyczne potwierdzają, że dwie trzecie kolizji, w których giną lub zostają poważnie lub lekko ranni ludzie, ma miejsce na drogach z ograniczeniem prędkości do 30 mph lub niższym. Tabela 1 przedstawia liczbę osób zabitych lub rannych w wypadkach drogowych w Wielkiej Brytanii w 2022 roku, w zależności od ograniczenia prędkości.

Limit prędkościZabiciPoważnie ranniLekko ranni
20mph lub mniej683,19218,453
30mph53213,89069,727
Wszystkie inne drogi (powyżej 30mph, w tym autostrady)1,11110,94917,558

Również rowerzyści są narażeni na niebezpieczeństwo w obszarach zabudowanych, gdzie ponad połowa wszystkich ofiar śmiertelnych (59 na 97) i poważnych obrażeń (3,969 na 4,469) dotyczy kolarzy na drogach zabudowanych.

Z tego powodu Departament Transportu zachęca władze drogowe do rozważenia wprowadzenia większej liczby ograniczeń prędkości do 20 mph w obszarach miejskich i wioskach zamieszkałych, głównie mieszkaniowych, aby zapewnić większe bezpieczeństwo dla rowerzystów i pieszych. RoSPA również zachęca planistów do zwrócenia uwagi na niższe prędkości w obszarach zabudowanych, przy jednoczesnym promowaniu aktywnego podróżowania, takiego jak piesze wycieczki i jazda na rowerze, jako pozytywnej opcji.

 

3. Zachowaj bezpieczną odległość

Trzymaj odpowiednią odległość między twoim pojazdem a pojazdem przed tobą. Pozwoli to na uniknięcie kolizji w przypadku nagłego hamowania lub zmiany sytuacji na drodze. Zasada ta jest szczególnie istotna podczas jazdy w deszczu, śniegu lub podczas gęstego ruchu ulicznego.

 

4. Regularne przeglądy pojazdu

Upewnij się, że Twój pojazd jest w dobrym stanie technicznym poprzez regularne przeglądy i konserwację. Sprawdź stan opon, hamulców, świateł oraz innych istotnych elementów pojazdu. Dbając o techniczną sprawność pojazdu, zmniejszasz ryzyko awarii na drodze.

Jeśli uczestniczysz w wypadku bez ważnego przeglądu technicznego (MOT), możesz być odpowiedzialny za wszystkie naprawy, w tym tych innych uczestników ruchu, ponieważ ubezpieczyciele uznać mogą twoje ubezpieczenie za nieważne. Baza danych MOT jest teraz całkowicie skomputeryzowana, a policja może prawie natychmiast sprawdzać rekordy, aby wyłapać nielegalnych kierowców.

 

5. Unikaj jazdy pod wpływem

Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innego rodzaju substancji psychoaktywnych jest nie tylko niebezpieczna, ale również karalna. Jeśli planujesz spożywać alkohol, zadbaj o alternatywny sposób powrotu do domu, na przykład korzystając z taksówki lub transportu publicznego.

Bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej mierze od naszych codziennych nawyków jako kierowców. Przestrzeganie powyższych zasad może znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków drogowych i przyczynić się do poprawy ogólnej bezpieczeństwa na drogach. Pamiętajmy, że nasze decyzje za kierownicą mają wpływ nie tylko na nas samych, ale również na wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Wyzwanie dla Ciebie

Spróbuj wprowadzić te bezpieczne nawyki w swoje codzienne podróże. Nawet małe zmiany mogą mieć duży wpływ na nasze bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.