Wypadki chodzą po ludziach. Aby tego dowieść, niepotrzebne są statystyki, niemniej jeśli chcesz dowiedzieć się, ile różnych wypadków drogowych oraz wypadków w pracy odnotowuje się rocznie na terenie Wielkiej Brytanii, zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w niniejszym artykule.

Wypadki drogowe

Wielka Brytania jest stosunkowo bezpieczna, biorąc pod uwagę liczbę wypadków drogowych oraz ich ofiar. Obrazują to statystyki drogowe za 2014 r. opublikowane przez brytyjskie Ministerstwo Transportu (Department for Transport).

Mianowicie w prawie 200 tys. poważnych zdarzeniach drogowych na terenie UK śmierć poniosło dokładnie 1775 osób, co daje średnią 5 zabitych osób dziennie. Dla porównania, w Polsce liczba śmiertelnych wypadków jest prawie 2 razy większa, bo wynosi aż 3202, a przecież Wielka Brytania liczy ponad 2 razy więcej mieszkańców niż Polska! Z jednej strony świadczy to o wysokim bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego w UK, a z drugiej niestety o tym, że polskie drogie są naprawdę groźne.

  • Liczba śmiertelnych wypadków na drogach w UK (2014 r.): 1775
  • Liczba śmiertelnych wypadków na drogach w Polsce (2014 r.): 3202

Wracając do statystyk śmiertelnych wypadków drogowych w UK, należy podkreślić, że ich liczba w 2014 r. wzrosła nieznacznie, bo tylko o 4% w stosunku do 2013 r. O podobną wartość (5%) wzrosła liczba ciężkich, ale nie śmiertelnych wypadków, która w 2014 r. wyniosła dokładnie 22 807.

Jednocześnie warto zauważyć, że w porównaniu z 2000 r. liczba śmiertelnych i ciężkich wypadków spadła aż o ok. 50%. Jako że jej wartość od kilku lat się nie obniża i pozostaje względnie stała, można dojść do wniosku, że na brytyjskich drogach udało się osiągnąć na tyle wysoki poziom bezpieczeństwa, że dalsza jego poprawa jest bardzo trudna.

  • Liczba ciężkich, ale nie śmiertelnych wypadków drogowych w UK (2014 r.): 22 807

Drogowe wypadki śmiertelne w UK w 2014 r. najczęściej zdarzały się z udziałem samochodów osobowych, które uczestniczyły w 45% wszystkich śmiertelnych zdarzeń. W co czwartym (25%) śmiertelnym wypadku udział brali piesi, zaś w prawie co piątym (19%) – motocykliści.

Środkiem transportu, który najrzadziej pojawia się w statystykach śmiertelnych wypadków w UK (tylko 6%), jest natomiast rower. Warto jeszcze odnotować statystyki odnoszące się do wypadków z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia. Otóż w 2014 r. na brytyjskich drogach odnotowano w sumie 2029 poważnych i 53 śmiertelnych zdarzeń z udział osób z tego przedziału wiekowego.

  • Liczba śmiertelnych wypadków drogowych w UK dzieci poniżej 15. roku życia (2014 r.): 52

Wypadki w pracy

Statystyki udostępnione przez rządową organizację RIDDOR, która zajmuje się monitorowaniem wypadków w pracy i naruszeń przepisów BHP, wskazują na 142 śmiertelne wypadki w pracy w 2014 r. na terenie Wielkiej Brytanii.

W porównaniu z łączną liczbą aż 611 tys. pracowników, którzy zgłosili się w ciągu roku do lekarza z powodu obrażeń w pracy, jest to znikomy odsetek. 198 tys. spośród tych 611 tys. pracowników musiało zrobić przerwę dłuższą niż 3 dni z powodu obrażeń po wypadku w pracy, zaś w przypadku 152 tys. pracowników absencja trwała ponad 7 dni.

Statystyki RIDDOR pokazują, że ofiarami wypadków w pracy są najczęściej mężczyźni z niewielkim doświadczeniem, pracujący w takich branżach jak klimatyzacje i ciepłownictwo, rolnictwo, transport czy budownictwo.

Podsumowanie
Statystyki wypadków drogowych i w pracy w Anglii i Wielkiej Brytanii
Nazwa artykułu
Statystyki wypadków drogowych i w pracy w Anglii i Wielkiej Brytanii
Opis
Wypadki drogowe oraz w pracy wbrew przekonaniu są znacznie niższe niż w Polsce. Dlaczego oraz jak wyglądają statystyki dowiecie się z tego artykułu.
Autor