Limit spożycia alkoholu w Wielkiej Brytanii przy którym można prowadzić pojazd

Prowadzenie samochodu lub motocykla po zażyciu alkoholu powyżej dozwolonego poziomu jest bardzo poważnym wykroczeniem a procedury karne bardzo zawiłe. W Wielkiej Brytanii limit dla kierowcy to  35 mikrogramów alkoholu na 100 mililitrów w wydychanym powietrzu, 80 miligramów w 100 mililitrach krwi lub 107 miligramów alkoholu w 100 mililitrach moczu.

Czy można podważyć zarzut  wykroczenia  jazdy pojazdem powyżej dozwolonego poziomu spożycia alkoholu 

Z powodu zawiłości tych procedur w skrajnych przypadkach można podważyć zarzut  przy udowodnieniu pomyłki policji takiej jak błędy pomiarowe samych urządzeń lub nieumiejętna obsługa takiego urządzenia przez funkcjonariusza Policji.

Kwestią sporną pozostawać mogą także takie kwestie jak jazda po spożyciu alkoholu w granicach limitu oraz kontynuacja jego spożycia przed sprawdzeniem na posterunku Policji. Wszystko to może powodować podważenie zarzutu prowadzenia powyżej limitu lecz możliwość wybronienia się zależy od doświadczenia prawnika prowadzącego sprawę obronną dla sprawcy wykroczenia. Należy wiedzieć iż prawnik taki będzie miał utrudnione zadanie lub nie podejmie się prowadzenia takiej sprawy gdy sąd wydał nam np. zakaz prowadzenia pojazdów.

Kary za prowadzenie powyżej dozwolonego limitu

W zależności od poziomu alkoholu czy to w wydychanym powietrzu, we krwi czy też w moczu kara może być inna. To samo tyczy się faktu czy w wymiku takiego czynu ktoś odniósł jakiekolwiek obrażenia czy skończyło się tylko na zatrzymaniu przez Policję.

Niemniej jednak prawo przewiduje kary takie jak w mniej poważnych sprawach zakaz prowadzenia pojazdu na minimum 12 miesięcy, lub wyrok skazujący na pozbawienie wolności do 6 miesięcy jeśli sąd uzna, że przypadek był szczególnie poważny.

Wykroczenie za prowadzenie samochodu, motocykla czy innego pojazdu powyżej limitu jeśli zdarzył się po raz drugi w przeciągu ostatnich 10 lat, zwiększa ryzyko wyroku pozbawienia wolności, jak również wydłużenie zakazu prowadzenia do lat trzech.