Korzystanie z dróg czy autostrad powinno kojarzyć się z przyjemnością. Niestety jak sugerują statystyki wypadków, sytuacja taka nie zawsze ma miejsce z uwagi na mniejsze lub większe kolizje.

Wielu z nas zastanawia się zatem, jak bezpieczne są drogi w Wielkiej Brytanii oraz jak ten krajwypada na tle innych państw na świecie. Otóż patrząc na statystyki wypadków w UK, w Wielkiej Brytanii w 2018 r. odnotowano 1839 ofiar śmiertelnych na drogach w porównaniu do 1856 w 2017 r. i 1860 rok wcześniej. Stosunek śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2018 r. na milion mieszkańców wynosi dla Anglii 27,7 i jest niższy niż we wszystkich innych głównych krajach z wyjątkiem dwóch. Jako przykład można przytoczyć USA (112,3), Australijskie 45,8), Hiszpania (38,7) i Niemcy (39,6) oraz Szwajcaria ze wskaźnikiem 27,5. Norwegia ma najmniej ofiar śmiertelnych – 20,4 na milion.

Wypadki w UK

Jeśli chodzi o wypadki drogowe niezwiązane z ofiarami śmiertelnymi, w 2018 r. zgłoszono policji w Wielkiej Brytanii 25 511 poważnych obrażeń w wypadkach drogowych. Statystyki te trudno  porównać z minionymi latami ze względu na zmiany w systemie zgłaszania przez niektóre siły policyjne, ale szacuje się, że nastąpił niewielki spadek od 2010 r., niemniej w powolnym tempie w porównaniu z 2010 r.

Jeśli chodzi o lekkie obrażenia, bo takich jest naprawdę najwięcej, w tym obrażeń odcinka szyjnego (tzw. whiplash), w 2018 r. zgłoszono 133 302 lekkich obrażeń, które utrzymują się wraz z tendencją zmniejszania się niewielkich obrażeń od 2014 r. W tym miejscu należy wspomnieć, że niezmiernie trudno jest ustalić dokładną ilość wypadków z niewielkimi obrażeniami, gdyż wiele z nich nigdy nie jest zgłaszanych na policję. W związku z tym dane statystyczne nie oddają w pełni rzeczywistości.

Tendencje

Jest jasne, że osiągnięto pewne postępy odnośnie bezpieczeństwa na drogach Zjednoczonego Królestwa, ale nie są one wystarczające, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę cel na 2020 r. ustalony przez UE, którym jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków o 20,6% w 2019 i 2020 r.

Ogólnie rzecz biorąc, statystyki wypadków drogowych w Wielkiej Brytanii są lepsze niż większości krajów na całym świecie, ale istnieje powód do niepokoju, ponieważ wskaźnik ten był w dużej mierze płaski przez ostatnie kilka lat po okresie znacznego spadku.

Chociaż statystyki są znacznie lepsze, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu dalszego zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych, ponieważ obecne statystyki są nadal wysokie.