Wielu z was może zastanawiać się, czy punkty zdobyte w Wielkiej Brytanii mogą być przyznane na polskie prawo jazdy. Czy polskie prawo jazdy może być zabrane, jeśli zdobędziemy zbyt dużo punktów na terenie UK? O tym jest właśnie ten artykuł.

 

Czym są punkty karne w UK i jak można je zdobyć?

Punkty karne w Wielkiej Brytanii to system punktowy, w którym kierowca otrzymuje punkty za naruszenia przepisów drogowych. Punkty te są zarejestrowane na jego lub jej prawo jazdy. Przykładowe naruszenia obejmują przekroczenie prędkości, niezastosowanie się do znaków drogowych, jazdę pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych itp.

 

Czy punkty zdobyte w UK mogą być przyznane na polskie prawo jazdy?

Tak, punkty zdobyte w Wielkiej Brytanii mogą być przekazane na polskie prawo jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE, państwo członkowskie może przekazywać informacje o naruszeniach kierowcy do jego kraju pochodzenia. W rezultacie punkty karne zarejestrowane w Wielkiej Brytanii mogą być odnotowane na polskim prawie jazdy.

Brytyjska policja może sprawdzić punkty na polskim prawie jazdy poprzez dostęp do międzynarodowej wymiany informacji o kierowcach i punktach karanych w ramach europejskiego systemu wymiany danych kierowców, który jest częścią European Driver and Vehicle Information System (EUCARIS). System ten umożliwia wymianę informacji o kierowcach i pojazdach między krajami członkowskimi UE. W ramach tego systemu brytyjska policja może uzyskać dostęp do informacji o punktach na polskim prawie jazdy, co pozwala na ocenę historii kierowcy i ewentualne podjęcie odpowiednich działań, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Konieczność wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie

Właściciel polskiego prawa jazdy, mieszkając i pracując w Wielkiej Brytanii, może kontynuować korzystanie z niego przez pewien czas. Jednak po określonym czasie (zwykle 3 lata od osiedlenia się w UK) będzie zobowiązany do wymiany go na brytyjskie prawo jazdy. W przypadku wymiany, informacje o punktach karne zgromadzone w Wielkiej Brytanii będą odnotowane na nowym brytyjskim prawie jazdy.

Przepisy dotyczące wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie znajdują się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 2016/165 z dnia 9 lutego 2016 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie. Te akty prawne zawierają szczegółowe zasady i procedury dotyczące wymiany prawa jazdy między państwami członkowskimi UE, w tym wymiany prawa jazdy polskiego na brytyjskie w przypadku osób rezydujących w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje na temat wymiany prawa jazdy można znaleźć w odpowiednich przepisach tych aktów prawnych oraz w przepisach krajowych, takich jak brytyjskie przepisy drogowe.

 

Czy polskie prawo jazdy może być zabrane za zdobycie zbyt wielu punktów w UK?

Tak, polskie prawo jazdy może być zawieszone lub unieważnione, jeśli właściciel zdobędzie zbyt dużo punktów karanych w Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdy osoba ma polskie prawo jazdy, ale mieszka w UK, naruszenia w Wielkiej Brytanii mogą wpłynąć na ich zdolność do kontynuowania jazdy w obu krajach.

 

Konfiskata polskiego auta

Jeśli kierowca, który posiada polskie prawo jazdy i polskie auto, otrzyma zbyt wiele punktów karanych w Wielkiej Brytanii, to polskie prawo jazdy może zostać zawieszone lub unieważnione. Jednakże konfiskata auta w takiej sytuacji jest mało prawdopodobna. W większości przypadków, konsekwencją nadmiernych punktów karanych jest ograniczenie możliwości prowadzenia pojazdów na terenie Wielkiej Brytanii.

W świetle powyższych informacji, punkty karne zdobyte w Wielkiej Brytanii mogą mieć poważne konsekwencje dla posiadaczy polskiego prawa jazdy. Właściciele polskich praw jazdy mieszkający w UK powinni być świadomi ryzyka związanego z naruszaniem brytyjskich przepisów drogowych i koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z punktami karnymi w UK na polskim prawo jazdy? Skontaktuj się z polskim prawnikiem Optimal Solicitors już dziś, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i poradę. Nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy – działaj już teraz!