Wielka Brytania (podobnie jak wiele innych państw europejskich) przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Zanim rozpoczniemy dyskusje na temat konsekwencji wypadku na przejściu dla pieszych warto odnotować, że informacje na ten temat można znaleźć w następujących przepisach tamtejszego kodeksu ruchu drogowego: Laws ZPPPCRGD regs 18, 20 & 24, RTRA sect 25(5) & TSRGD regs 10, 27 & 28

Podczas lektury tych przepisów można odkryć między innymi zasady, jakie powinien przestrzegać kierowca podczas zbliżania się do pasów. Przepisy te są bardzo podobne do tych w Polsce i prezentują się następująco:

traffic-light-green-man– Kierowca przed przejściem musi rozejrzeć się, czy w pobliżu nie ma pieszych, którzy zamierzają przekroczyć jezdnie.

– Musisz koniecznie, umożliwić pieszemu bezproblemowe przejście przez pasy kiedy już wejdzie on na jezdnie

– Jeżeli nawierzchnia jest niebezpieczna (mokra, etc.) proces hamowania musisz bezwzględnie rozpocząć wcześniej niż w tej samej sytuacji przy suchej nawierzchni.

–  Nie możesz używać sygnału dźwiękowego w celu zachęcenia pieszych do wejścia na przejście: może to zagrozić innym uczestnikom ruchu drogowego


Prawo te można znaleźć tutaj: Law ZPPPCRGD reg 25

Co jednak w momencie, kiedy dojdzie do wypadku na przejściu dla pieszych? Wszystko zależy od tego w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i jakie obrażenia poniosła osoba poszkodowana. Warto jednak odnotować, że prawo w kwestii wykroczeń na przejściach dla pieszych jest niezwykle surowe.

Sam fakt niezatrzymania się na przejściu jest równoznaczny z karą w wysokości trzech punktów karnych, grzywną do 1000 funtów i możliwością utraty prawa jazdy.

Wypadek śmiertelny niesie za sobą olbrzymie konsekwencje opisane w Law RTOA sect 34. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym na przejściu dla pieszych jest równoznaczny z minimum 14 latami odsiadki, grzywną w wysokości jaką sąd uzna za stosowną, oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum dwa lata (ewentualnie, jeżeli istnieją jakieś czynniki łagodzące 3-11 punktów karnych).