Mecze piłki nożnej w Anglii wywołują szczególnie silne emocje wśród kibiców i komentatorów. W końcu wielu znawców tematu uważa, że liga angielska jest najlepsza na świecie i właściwie trudno się z tym nie zgodzić.

Niestety emocje z nią związane niekiedy przeradzają się w przemoc i nienawiść, co sprzyja rozróbom i bójkom na stadionie. Na szczęście każdy, kto został pobity pod meczu piłki nożnej, ma prawo ubiegać się o rekompensatę. Pozostaje jedynie pytanie, od kogo i jak  uzyskać odszkodowanie.

W Anglii, zresztą tak jak na terenie całej Wielkiej Brytanii, ofiara przemocy stadionowej może starać się o odszkodowanie w instytucji zwanej CICA (Criminal Injuries Compensation Authority), jeżeli jest obywatelem jednego z państw należących do Unii Europejskiej.

CICA to rządowa jednostka funkcjonująca w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości i powołana z myślą o zadośćuczynieniu finansowym osobom, które w wyniku pobicia lub w efekcie innych przestępstw kryminalnych doznały uszczerbku na zdrowiu lub jego trwałej utraty. Gwarantuje ona również wsparcie rodzinom oraz najbliższym ofiara, jeżeli poniosła ona śmierć w wyniku napaści.

Dla kogo

Aby otrzymać odszkodowanie w UK za pobicie podczas meczu, trzeba spełnić kilka warunków, a mianowicie:

 • nie można świadomie brać udziału w bójce ani jej prowokować;
 • obrażenia muszą być na tyle duże, żeby klasyfikowały się do odszkodowania nie mniejszego niż 1000 funtów;
 • od pobicia nie mogą minąć więcej niż 24 miesiące (chyba że z uwagi na problemy zdrowotne ofiara nie była w stanie starać się o odszkodowanie w tym czasie, to okres ten może ulec przedłużeniu);
 • nie należy mieć poważnej przeszłości kryminalnej (im bardziej bogata kartoteka kryminalna, tym mniejsze odszkodowanie lub mogą być w ogóle nie przyznana);
 • bezpośrednio po pobiciu należy zgłosić się do lekarza;
 • pobicie należy zgłosić na policji w ciągu 24 godzin.

Co istotne, nie ma znaczenia to, czy sprawca pobicia został złapany – nawet jeśli nie ustalono jego tożsamości, pod żadnym pozorem nie zamyka to drogi do ubieganie się o odszkodowanie z CICA.

Jakie odszkodowanie

W przypadku pobicia podczas meczu piłki nożnej ofiara może ubiegać się o następujące odszkodowania:

 • zdrowotne – za uszczerbek na zdrowiu lub jego utratę;
 • za utracony dochód – o odszkodowanie za utracony dochód można starać się wyłącznie w sytuacji, gdy pobicie jest na tyle poważne, iż uniemożliwia pracę przez co najmniej 28 tygodni;
 • za wydatki specjalne – odszkodowanie będące rekompensatą za poniesione koszty związane z leczeniem, transportem, rehabilitacją itd., które również wypłacane jest tylko wówczas, gdy pobicie wyłączało ofiarę z pracy zarobkowej na czas dłuższy niż 28 tygodni.

CICA wypłaca odszkodowanie maksymalnie za 3 urazy – za najpoważniejszy z nich otrzymuje się 100% zadośćuczynienia finansowego, za drugi – 30%, a za trzeci – 15%.

W sumach bezwzględnych sytuacja wygląda w ten sposób, że minimalna wartość odszkodowania wynosi 1000 funtów w przypadku obrażeń zakwalifikowanych jako najsłabsze w 25-stopniowej skali urazów, którą posługują się urzędnicy CICA przy wycenie obrażeń. Maksymalną kwotą, jaką można otrzymać za najpoważniejsze fizyczne lub psychiczne uszkodzenia, jest natomiast suma 250 tys. funtów.

Ponadto wnioskodawca ma możliwość uzyskania kolejnych 250 tys. funtów, jeżeli pobicie było na tyle poważne, że na długi czas uniemożliwiło wykonywanie pracy zawodowej i wiązało się z wysokimi kosztami leczenia albo rehabilitacji.

Z kolei w przypadku śmierci z powodu pobicia rekompensata wynosi 11 tys. funtów wypłacanych najbliższej lub najbliższym osobom zmarłego. Na wypłatę odszkodowania czeka się zwykle ok. 6-12 miesięcy, jednak w bardziej skomplikowanych i niejednoznacznych sprawach okres ten może się wydłużyć.

Jak zwiększyć szanse na wysokie odszkodowanie

Aby uzyskać jak największe odszkodowanie, należy stosować się do określonych reguł:

 • współpracować z policją;
 • zgromadzić jak najwięcej dowodów – zdjęcia zdarzenia, świadkowie, protokoły, przedmioty służące do pobicia – wszystko to pozwala udokumentować zdarzenie;
 • paragony i faktury – w przypadku kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją warto zbierać wszelkie dowody płatności, aby następnie otrzymać pełną rekompensatę.

Jeżeli mimo wszystko odszkodowanie okaże się zbyt niskie i ofiara będzie uważała, że należy się jej większą rekompensata za poniesione straty zdrowotne, psychiczne lub finansowe, istnieje możliwość odwołania się od decyzji urzędników CICA do wyższej instancji.