W związku, że pogoda w Wielkiej Brytanii jest, jaka jest ryzyko stłuczki w UK lub innego wypadku jest tak samo wysokie przez cały rok.

Oczywiście w większości przypadków przy wystąpieniu wypadku drogowego udaje się zapisać numery rejestracyjne sprawcy lub też pobrać od niego dane osobowe.

Ale co jeśli tak się nie stanie? Czy nadal jest jakaś szansa na szukanie sprawiedliwości i uzyskanie odszkodowania w Anglii?

W przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku należy bezwzględnie pamiętać o dwóch podstawowych zasadach.

mobile dialingPo pierwsze musimy zawiadomić policję (najczęściej będzie to telefon komórkowy a więc i numer 112). Po zgłoszeniu takiego zdarzenia funkcjonariusze powinni dać nam numer referencyjny zgłoszenia, dzięki, któremu będzie można pobrać raport policyjny.

Po drugie, ważni są świadkowie zdarzenia. Gdyby znaleźli się jacykolwiek świadkowie zdarzenia  i udało by nam się uzyskać od nich zeznania, stanowiłoby to decydujący atut w uzyskiwaniu rekompensaty.

Część świadków nieszczęśliwych zdarzeń z chęcią oferuje pomoc gdyż jak twierdzą, nie chcieliby się znaleźć w podobnej sytuacji.

Te  podstawowe wymagania powodują możliwość zgłoszenia całej sprawy u ubezpieczyciela, który z kolei powinien rozpocząć proces likwidacji szkody o ile udało się spisac rejestracje lub jeżeli udało się policji  znalesc sprawce.

Może się także zdarzyć, że udało się ustalić rejestracja pojazdu sprawcy lecz nie był on ubezpieczony. W takiej sytuacji odszkodowanie wyplaca specjalna instucja Motor Insurance Bureau(MIB) – odpowiednik polskiego funduszu gwarancyjnego.

Jeżeli nie uda się znalesc rejestracji  to MIB również wyplaci nam odszkodowanie lecz tylko za zdrowie i to tylko w przypadku kiedy sprawa została zgloszona na policje.

Warto tez wspomnieć w tym miejscu, ze należy sprawę zglosić na policje jeśli sprawca odmawia nam udzielenia informacji dytyczacych swojej polisy, adresu itd.

Kto wypłaci nam odszkodowanie za wypadek w Anglii, uzależnione może być od kilku czynników:

1)  Uzyskanie odszkodowania z polisy sprawcy – aby tak się stało Policja musi znaleźć sprawcę. Tutaj również sprawa ma dwie możliwości. Jeśli sprawca posiada ważną polisę, to rekompensata dla nas zostanie potrącona z jego polisy. W przeciwnym wypadku odszkodowanie zostanie nam wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który potem wystąpi do sprawcy o zwrot wypłaconych nam pieniędzy.

2)  Uzyskanie odszkodowania z naszej polisy – jeżeli posiadamy ubezpieczenie Comprehensive  wówczas sami zdecydujemy czy uszkodzenia zostaną naprawione za pieniądze z naszej polisy, a nasz ubezpieczyciel nasz ubezpieczyciel wystąpi o zwrot wypłaconego odszkodowania do towarzystwa, które ubezpiecza sprawcę w późniejszym terminie. W takiej sytuacji oczywiście nie stracimy zniżek. W przypadku gdy sprawca nie posiada polisy, wówczas odszkodowanie zostanie nam wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jak to było wspomniane wcześniej. Z kolei Fundusz Gwarancyjny wystąpi o zwrot pieniędzy do samego sprawcy wypadku.

3)  Uzyskanie rekompensaty z naszej polisy – w tej sytuacji przyjmujemy iż Polcji nie udało się znaleźć sprawcy wypadku a my posiadamy ważną polisę od wypadków drogowych. Wówczas z naszej polisy mogą zostać pokryte szkody, pod warunkiem, że posiadamy ubezpieczenie zabezpieczające nas przed skutkami działania nieznanego sprawcy.

Co więc zrobić jeśli sami nie posiadamy ubezpieczenia Comprehensive (Odpowiednik naszego AC+OC)? Oczywiście nadal możemy starać się o odszkodowanie w UK za wypadek drogowy lecz na innej podstawie. Podstawą roszczeń będą wtedy straty osobowe, o które należy się zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Straty osobowe to m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, straty materialne (np. uszkodzenie naszego mienia). Należy tutaj podkreślić iż odszkodowania za straty osobowe będą nam przysługiwać tylko wtedy odnieśliśmy obrażenia ciała, którego efekt trwał dłużej niż dwa tygodnie.

Jeśli w wyniku kolizji w której sprawca uciekł z miejsca wypadku nikt nie ucierpiał, nie mamy co liczyć na jakąkolwiek wypłatę odszkodowania.

Jeśli ten artykuł nie odpowiedział na wszystkie państwa pytania, zalecamy skontaktowanie się z naszymi polskimi ekspertami zajmującymi się sprawami wypadków drogowych w UK pod numerami telefonów 01772 870 035 lub 07546 785 771 (numer całodobowy w wyjątkowych sytuacjach). Będą oni w stanie udzielić bardziej aktualnych i trafnych odpowiedzi na dręczące państwa pytania.

Article by