Wypadek w UK: W wyniku wypadków drogowych na terenie Wielkiej Brytanii w drugim kwartale 2012 roku zginęło 1790 osób. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego zanotowano 6 procentowy spadek. Jeśli jednak wziąć pod uwagę osoby zabite oraz poważnie ranne ten sam okres wyznaczył 1 procentowy wzrost z 24,610 dla drugiego kwartału 2011 do 24,870 w  tym samym kwartale lecz w 2012 roku. Patrząc tylko na drugi kwartał nie można nie zauważyć zależności niezmiernie zmiennej pogody w tym okresie w Anglii co przełożyło się niestety na statystyki.

W sumie w okresie kończącym się w czerwcu 2012 zanotowano 148,100 zgłoszonych wypadków (3% spadek w porównaniu z tym samym okresem roku 2011) oraz 199,740 zanotowanych zdarzeń z różną powagą obrażeń (4% spadek).

W porównaniu z wypadkami samochodowymi wypadek motocyklowy w UK zanotował wzrost 0.1 procenta w 2 okresie 2012 roku.

Wypadki z udziałem pieszych

Wypadki śmiertelne oraz te z poważnymi obrażeniami pochłonęły w drugim okresie tego roku 5 procent więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jeżeli dodamy jeszcze do tego 9 procentowy wzrost rowerzystów oraz 5 procentowy wzrost jeśli chodzi o motocyklistów statystyki te mogą jeszcze bardziej przerażać.

Wypadki z udziałem dzieci

Tendencja śmiertelnych lub z poważnych wypadków drogowych z udziałem dzieci (0-15 lat) jest malejąca (6 procent w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami). W sumie zanotowano spadek 5 procentowy w porównaniu do drugiego okresu 2011.

Podsumowując wszystkie wypadki drogowe w UK udało się zanotować 3 procentowy spadek. Tendencje wypadków od drugiego kwartału 2003 do drugiego kwartału 2012 pokazuje poniższy wykres.