Najczęstsze rodzaje wypadków w UK w 2012 / 2013

Tak jak w Polsce, tak i w UK, różne zawody wykonywane przez ludzi pociągają za sobą ryzyko wystąpienia wypadków spowodowanych wykonywaniem czynności w miejscu pracy.

W tym artykule chciałbym się skupić na rodzajach wypadków w pracy aby Państwu lepiej uzmysłowić ryzyko i niebezpieczeństwo z wykonaniem poszczegołnych zawodów.

Choć dane te pochodzą z roku 2012 / 2013, to i tak powinny pozwolić uzyskać dobry obraz całej sytuacji związanej z naszym bezpieczeństwem w tym wprowadzaniem czynności profilaktycznych przez pracodawcę.

Jak się moglibyśmy spodziewać jednymi z najczęściej spowodowanych wypadków w UK są wypadki związane z pośliźnięciami, potknięcia oraz upadkami z wysokości.

Statystyki podają, że wypadków tego typu było odpowiednio  8 416 (pośliźnięcia i potknięcia) oraz 2 522 (upadki). Praktycznie każdy sektor zawodowy związany jest właśnie z nimi, począwszy od pracy biurowej, po catering a na pracy w fabrykach skończywszy. Liczba tych wypadków stanowi lwią część z ogólnej liczby 19 707 nieszczęściwych wydarzeń w miejscu pracy.

Praca w sektorze służby zdrowia w Wielkiej Brytanii równiez nie jest pozbawiona niebezpiecznych sytuacji. W latach 12/13 poważnym wypadkom uległo 1360 osób.

Nie lepsza sytuacja wystąpliła w edukacji, gdzie 1 011 osób zostało poszkodowanych. Wspomniane liczby dotyczą właśnie pośliznięć i podknięć.


Pracownicy pracujący na budowach, w tym nasi rodacy doświadczali największej liczby upadków z wysokości, która we wspomnianych latach sięgnęła liczby 541. Choć wydawać by się ona mogła stosunkowo niedużą, należy wspomnieć iż ten typ wypadku przy pracy może być bardziej poważny on potknięć lub pośliznięć. Oczywiście każdy wypadek jest indywidualny.

Przemysł produkcyjny z kolei doświadczył wypadków związanych z przygnieceniami poruszającymi pojazdami w tym pojazdami przewożącymi materiały w miejscu pracy czy wózkami widłowymi. Liczba zanotowanych przypadków tego typu wyniosła 493. Wypadki spowodowane były w większości jak zwykle nieuwagą obu stron (poszkodowanego lub / i sprawcy) jak i niewystarczającym treningiem.

Nieszczęśliwe zdarzenia spowodowane nieprawidłowym podnoszeniem zarówno przez ludzi jak i maszyny czy pojazdy oraz przenoszeniem przedmiotów osiągnęły wcale nie dużo mniejszą liczbę 295 wypadków.

Wspomniane nieszczęścliwe zdarzenia, które dotyczyły pracujących w Wielkiej Brytanii pracowników dotyczyły urazów wykluczających z wykonywania obowiązków na okres kilku dni.  Poniżej prezentujemy statystyki wypadków, których skutki poszkodowani odczuwali dłużej niż 7 dni od ich wystąpienia.

Jak mogli państwo zauważyć powyżej, niezbyt groźne wypadki w UK powodowane przez pośliznięcia, potknięcia czy upadki stanowiły ułamki z całkowitej liczby nieco ponad 19 tysięcy, tak poważniejsze urazy nimi spowodowane osiągnęły już pułap 58 515 przypadków. Biorąc tylko pod uwagę trzech największych „kandydatów”, prym wiodły znowu potknięcia i pośliznięcia przy przenoszeniu lub transporcie (15 184 wypadków). Trzy sektory wspomniane wcześniej czyli służba zdrowia / edukacja (10 861), przemysł wytwórczy (10 484) oraz transport i magazynowanie (9 137) dopełniły niechlubnej statystyki tamtych lat.

Jak widzimy liczba wypadków we wspomnianych dziedzinach pracy nie jest wcale mała. Należy również pamiętać iż nie każdy wypadek w UK jest zgłaszany a tym samym znajduje się w statystykach.

Nie podają one niestety jaka część poszkodowanych w nich osób to Polacy. Jak wiemy dużo naszych roadków pracuje na budowach, w fabrykach czy służbie zdrowia gdyż sa to zawody zarówno przez nas lubiane jak i dobrze płatne w Wielkiej Brytanii. Pozostaje mieć tylko nadzieję, iż ogólna liczba wypadków będzie dużo mniejsza w tym roku. Tego wam wszystkim życzę.