WYPADEK W PRACY W ANGLII

Wypadek w pracy wymaga zanotowania go w książce wypadków (Accident book). Książki wypadków powinny zawierać nawet najmniejsze wypadki i powinny być prowadzone przez większość pracodawców (wyjątek stanowią małe firmy). Wspomniana książka wypadków jest szczególnie ważna z punktu widzenia pracownika gdyż zawiera szczegółowe dane wypadku pomocne gdy potrzebujemy uzyskać czas wolny od pracy.

Wypadki przy pracy są regulowane przez prawo Bezpieczeństwa i Higieny pracy i muszą być przestrzegane przez każdego pracodawcę.

Definicja wypadku przy pracy:

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzna powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z praca:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze miedzy siedziba zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii wymagania

 • konieczność bycia pracownikiem firmy w której zdarzył się wypadek
 • zanotowanie wypadku w książce wypadków (Accident book)
 • nieprzekroczony okres trzech lat od zaistnienia wypadku w Anglii
 • brak zapewnienia wystarczającego otoczenia pracy przez Twojego pracodawcę
 • Zostałeś wyposażony w uszkodzone lub nieodpowiednie narzędzia lub środki pracy
 • Miałeś kontakt z szkodliwymi / niebezpiecznymi materiałami lub substancjami
 • Niewystarczający lub brak treningu z zakresu bezpieczeństwa pracy

 

 Zgłoś wypadek w pracy w Anglii:

 Jeśli byłeś pracownikiem w Anglii i miałeś wypadek w okresie 18 miesięcy od jego zgłaszania to możesz się ubiegać o odszkodowania powypadkowe w UK za wypadek w miejscu pracy. Wszystko co musisz zrobić to skontaktować się z biurem odszkodowań powypadkowych firmy Optimal Claim, a grupa doświadczonych polskich ekspertów współpracujących z najlepszymi angielskimi prawnikami pomoże uzyskać najwyższe odszkodowanie za wypadek w Anglii.

Kliknij na poniższy link aby zgłosić:

Wypadek w pracy w Anglii