WYPADKI DROGOWE W ANGLII

Wydział transportu Wielkiej Brytanii opublikował właśnie statystyki wypadków na drogach. Wypadki drogowe w UK zabrały ze sobą ogólnie marginalnie mniejszą liczbę osób niż w roku poprzednim.

Z rapotu tego wynika, że około 1870 osób zginęło co w porównaniu z tym samym okresem w roku 2011 oznacza spadek 1%. Z kolei liczba osób które zginęły lub doznały poważnych obrażeń wzrosła o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim (z 24,489 do 25,210).

Ogólnie za rok kończący się w marcu 2012, zanotowano 202,980 wypadków drogowych włączając drobne wypadki, te bardziej poważne oraz śmiertelne. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wypadków drogowych zmalała o 3%.

Faktem godnym zanotowania jest zmniejszenie się liczby  ofiar wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-15 lat, która zmalała o 3% (z 19,784 do 19,130) oraz ofiar śmiertelnych lub z poważnymi obrażeniami o 0,5% (z 1,174 do 1,170).