Wielu polaków zadomowiło się na wyspach po długoletnim pobicie, pozostali zaś gdy są nawet na krótko przenoszą stres związany z życiem czy pracą w Wielkiej Brytanii na swoich najbliższych.

Należy na początku nadmienić, że nie ma zupełnie żadnego usprawiedliwienia dla czynów takich jak groźby, przemoc fizyczna lub nękanie psychiczne czy seksulane.

Przemoc domowa w znaczeniu prawnym dotyczy zarówno dorosłych, którzy są w związkach partnerskich (kobiety i mężczyźni) jak i ich dzieci, czy dzeici, które mają pod swoją opieką.

przemoc wzgledem dzieci

Bardzo często zdarza się, że jedno z rodziców akceptuje przemoc względem dzieci obawiając się czy to gniewu partnera, czy też wstydu przed innymi.

Bez względu na to czy jest to związek małżeński, czy też bazuje na prawie cywilnym (także dotyczy konkubinatu), należy bezwzględnie nietolerować obecności przemocy domowej i zgłaszać ją w zalążku do odpowiednich władz i instytucji prawnych.

Ważnym faktem dotyczącym opisywanego tu problemu jest to, że napastnik czyli osoba krzywdząca swoich najbliższych nie zdaje sobie sprawy ze swojej winy.

Jednym z pierwszych miejsc, gdzie większość ofiar zgłasza przypadki przemocy w rodzinie jest Policja, choć to w dużej liczbie spraw następuje za późno.

przemoc domowa w rodzinie

Wśród miejsc do których możemy się również zgłosić w takim przypadku jest National Domestic Violence, National Child Protection Helpline (pomoc krzywdzonym dzieciom), Foyle Women’s Aid (pomoc dla krzywdzonych kobiet) czy wreszcie dosyć popularne na całym świecie Crime Stoppers.

Poza nimi są jeszcze Victim Support czy Witness Service, z których pierwsza zajmuje się pomocą ofiarom przestępstw (bezpłatne porady oraz sparcie emocjonalne), zaś druga pomocą świadkom w trakcie trwania procesu sądowego. Odpowiednie numery telefonów i adresy stron internetowych podajemy poniżej.

Dla wielu ofiar, szczególnie wierzących dobrym źródłem pomocy okazać się mogą Samarytanie. Organizacja ta pracuje 24 godziny na dobę i dostarcza otrzebującym poufne porady czy wsparcie emocjonalne.

Gdy doświadczyli państwo pobicia lub napadu, mogą się państwo zgłosić o pomoc i poradę także do naszych specjalistów. Postarają się oni pomóc w najbardziej efektywny sposób, w tym uzyskać dla państwa odszkodowanie z tym związane.

Pomoc i informacje:

National Domestic Violence – 0808 2000 247 (bezpłatne połączenie telefoniczne), strona internetowa http://www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk/

National Child Protection Helpline – 0800 800 500 (bezpłatne połączenie telefoniczne), strona internetowa

 NSPCC – 800 800 5000  (bezpłatne połączenie telefoniczne), strona internetowa http://www.nspcc.org.uk/

Foyle Women’s Aid – 0808 802 1414, strona internetowa http://www.foylewomensaid.org/

Crime Stoppers – 0800 555 111 (bezpłatne połączenie telefoniczne), strona internetowa https://crimestoppers-uk.org

Samaritans (Samarytanie) – 020 8394 8300, strona internetowa www.samaritans.org

Victim Support – 0845 30 30 900, strona internetowa www.victimsupport.org

Witness Service – https://www.victimsupport.org.uk/

Optimal Claim – 01772 870 035 lub 07546 785 771 (24 godzinny numer telefonu w nagłych przypadkach)