Pobicie w Anglii (UK)

Pobicie w Anglii (Wielkiej Brytanii) czy to na tle rasowym, wyznaniowym, seksualnym czy narodowościowym jest coraz częstszym zjawiskiem. Będąc ofiarą takiego wypadku należy pamiętać o niezwłocznym zgłoszeniu się na Policję i złożeniu zeznań.

Również atak spowodowany przez drugą… osobę w domu, pracy lub na ulicy  kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania za pobicie! Ważne jest aby nie być notowanym w rejestrze policyjnym.

O odszkodowania za urazy fizyczne lub psychiczne (lęki powypadkowe) można się starać do 2 lat od zaistnienia wypadku poprzez rządową organizację Cryminal Injuries Compensation Authority (CICA).

Odszkodowanie za pobicie w Anglii  wymaga opłaty w  kwocie 25%  z przyznanej sumy z tego względu,  że roszczenie odszkodowawcze kierowane jest bezpośrednio do organizacji rządowej, która nie pokrywa kosztów starającego się o wspomniane odszkodowanie.

Możliwe jest uzyskanie odszkodowania za pobicie w UK uwzględniającego zwrot kosztów leczenia, mienia oraz utratę zarobków na czas rekonwalescencji czyli podobnie jak w przypadku wypadku drogowego czy wypadku w miejscu publicznym.